MENY
Meny
Aktien 2020-07-03 17:29 RATOS B 25,28 SEK

SPPs bildande

Olof Söderberg och Knut Wallenberg låg bakom tillkomsten av SPP 1917. Söderberg var bekymrad över de privatanställda tjänstemännens pensionsförhållanden. Någon generell rätt till tjänstepension fanns inte men många företag, däribland Söderberg & Haak, hade infört tjänstepensioner för sina tjänstemän.

Företagsanknutna pensioner skapade dock problem om någon slutade sin tjänst före pensioneringen eller om ett företag ville anställa en person som inte hade så långt kvar till pension.

Olof ledde det arbetsutskott som förberedde SPP:s bildande och som lanserade tanken om en gemensam pensionsplan för de privata företagens tjänstemän. Den skulle ge en rätt för den som slutade vid ett företag att ta med sig det upparbetade pensionsbeloppet. Knut Wallenberg sade 1927 att: ”det var generalkonsul Olof Söderberg som gjorde uppfinningen och ihärdigt förfäktade dess nytta”.

Olof Söderberg och Knut Wallenberg tecknade borgensförbindelser som säkerställde SPP:s grundkapital. Söderberg var vice ordförande i överstyrelsen från starten till sin död 1931. Söderberg & Haak var ett av de första företagen som anslöts till SPP.

SPP fick 1960 i uppdrag att förvalta ITP-planen (Industrins och handelns tilläggspension). ”Gamla SPP” delades upp i två företag år 2000: Alecta som förvaltar ITP-planen och SPP som i dag är en del av Storebrand och som erbjuder spar-, pensions- och försäkringslösningar.