MENY
Meny
Aktien 2020-07-06 17:29 RATOS B 26,78 SEK

Oliver

Före 1920-talets mitt hade Söderberg & Haak nästan uteslutande haft svenska leverantörer. Nu började företaget importera produkter i stor skala. Utländska producenter kunde erbjuda varor till förmånliga priser samtidigt som flera svenska bruk hade börjat bygga upp egna distributionskanaler vid sidan av grossisterna. När nu grossisterna ökade sin import, blev de svenska tillverkarna än mer angelägna att gå vid sidan av de svenska grossisterna. Den första större, reguljära importverksamheten för Söderberg & Haak inleddes 1926 och avsåg rör från fransk-belgisk-saarländska Comptoir FBT.

Fagersta hade länge varit den största leverantören till Söderberg & Haak. År 1927 skedde en brukssammanslagning där den stora Fagerstakoncernen bildades. Omkring 1930 började den bygga upp en egen försäljningsorganisation. År 1934 förlorade Söderberg & Haak även agenturen för Domnarfvets Jernverk.

Söderberg & Haak började importera traktorer från amerikanska Oliver 1936 och under de följande åren stod företaget för drygt en tredjedel av traktorleveranserna till det svenska jordbruket.