MENY
Meny
Aktien 2020-07-03 17:29 RATOS B 25,28 SEK

Kopparfors & Holmen

Vid sidan av dotterbolagen och de stora aktieinnehaven, hade Ratos också ägarintressen i flera andra bolag. Ett par av dessa engagemang byggde, åtminstone delvis, på arv eller andra överlåtelser från släktingar. Det gällde bland annat skogsföretaget Kopparfors där Ragnar Söderbergs första svärfar, Axel Wallenberg, hade varit stor ägare. Vi kan också notera att Ratos hade en större post aktier i NK. År 1970 var detta Ratos femte största börsinnehav. Erik Söderberg var då vd i NK.

Kopparfors AB grundades 1855 under namnet Kopparbergs och Hofors Sågverksbolag. Bakom företaget stod intressenter i Stora Kopparbergs Bergslag och Hofors Bruk. Det nybildade bolaget köpte in skog och avverkningsrätter samt anlade sågverk, framförallt i Dalarna, Gästrikland och Hälsingland.

Det bolag som, vid sidan av familjens egna företag, låg Ragnar Söderberg varmast om hjärtat var Holmens Bruk och Fabriksaktiebolag, där Ratos köpte de första aktierna 1941. Ragnar kom in i styrelsen året därpå och han var styrelseordförande 1955–74. Erik Söderberg valdes in i styrelsen 1964. Även familjen Bonnier hade starka ägarintressen där.

Holmen är ett av Sveriges äldsta företag med anor till den vapenindustri som hertig Johan (son till Johan III) anlade på Kvarnholmen i Norrköping 1609. Företaget blev sedan en stor skogsindustri. Under Ragnar Söderbergs tid i styrelsen gjordes bland annat stora investeringar i Hallstaviks pappersbruk norr om Norrtälje. Wargöns Pappersbruk utanför Vänersborg förvärvades 1969 och ett nytt stort bruk utanför Norrköping började planeras. Detta bruk fick namnet Braviken och invigdes 1977.