MENY
Meny
Aktien 2020-07-09 17:29 RATOS B 26,28 SEK

Handelshögskolan i Stockholm

Olof Söderberg var, tillsammans med Joseph Nachmanson och Knut Wallenberg, initiativtagare till Handelshögskoleföreningen 1906. Även Per Johan Söderberg blev ledamot av föreningens styrelse vid starten. Tre år senare kunde Handelshögskolan starta. Syftet med skolan var ”att genom vetenskaplig undervisning och forskning befrämja affärsverksamhetens höjande inom landet”. Olof Söderberg hade själv visat prov på studiebegåvning men avråtts från att ägna sig åt handelsverksamhet eftersom detta inte ansågs som ett lämpligt område för en studerad karl. Mot denna bakgrund är det lätt att förstå hans engagemang för tillkomsten av en kvalificerad utbildning, bland annat för blivande handelsmän. Söderberg blev 1927 ledamot av Handelshögskolans direktion och dess skattmästare.