MENY
Meny
Aktien 2020-07-03 17:29 RATOS B 25,28 SEK

De stora lagren

Vid Marievik i Liljeholmen etablerades på 1860-talet den första industriförstaden till Stockholm. Här anlade också SJ flera anläggningar som dock började avvecklas på 1920-talet. Marieviks utmärkta kommunikationsläge – med tillgång till hamn, järnväg och riksväg – gjorde att flera företag etablerade sig här, däribland stålgrossisterna Söderberg & Haak 1920 samt Odelberg & Olson 1935.

Ragnar Söderbergs dotter Barbro Montgomery har berättat om vad hennes far pekade ut och berättade om när de åkte bil förbi Marievik: ”Där ligger vi och där ligger Odelberg & Olson. Men vi är större.”

Söderberg & Haak blev svensk pionjär inom rationell lagerhantering. I Marievik installerades en av de första hålkortsanläggningarna för lagerverksamhet i Sverige 1937. År 1948 inleddes arbetsstudier i lagren och ackord introducerades där lite senare. En datoranläggning från Saab installerades i Marievik 1965.

Även transportutrustningen i lagren moderniserades med portalkranar, mobilkranar, traverser och gaffeltruckar. Omkring 1950 togs järnresaren i bruk. Det var en truck med resningsaggregat framtill, konstruerad inom Söderberg & Haak.

Den totala ytan ökade från 6 000 kvadratmeter 1920 till drygt 60 000 kvadratmeter på 1960-talet. Lagret tillhörde de internationellt sett absolut största i sitt slag. Dit anlände 60–70 långtradare varje dag. Därtill kom transporter med tåg och båt.

Söderberg & Haak ökade sin lagerkapacitet även på andra håll. Som tidigare har nämnts flyttades lagret i Göteborg 1958. I Malmö hade avdelningen flyttat från Nyhamnen till en kombinerad kontors- och lageranläggning i Industrihamnen 1938 där ett stort inomhusmagasin uppfördes 1960. Tre år senare öppnades ett lager i Sundsvall och 1965 köpte Söderberg & Haak 80 000 kvadratmeter mark i Köping för att bygga ett lager för kunderna i Bergslagen. Alla lager hade hamn och järnväg.

I slutet av 1960-talet utökades järn- och metallagren med anläggningar för förbehandling som klippning och gasskärning av plåt, kap ing av plåt och stång, samt blästring och grundmålning av plåt, balk och stång.

I Göteborg öppnade systerföretagen Söderberg & Haak samt Larsson, Seaton & Co. (Lasco), en ny gemensam lageranläggning i Hisings Backa vid Göta älv 1969. Samtidigt flyttade Söderberg & Haaks Göteborgskontor in i nya lokaler intill lageranläggningen. I Malmö togs en ny lageranläggning med kontor i drift 1974. Samma år fattades ett beslut att under tre år helt förnya Stockholmsanläggningen i Marievik.

Under 1973–74 köptes flera järnhandelsföretag som levererade stål, metaller, verktyg, maskiner och andra varor till industrier och byggföretag. Några av företagen bedrev även detaljhandel.

Syftet med förvärven av industri- och byggvaruhusen var att komma närmare de mindre kunderna som var svåra att nå från de fem huvudlagren. Söderberg & Haak kunde genom den nya distributionsstrukturen garantera att vissa produkter alltid fanns tillgängliga. Företagets kunder kunde därigenom minimera sina egna lager, vilket 1974 lanserades under begrep et ”förrådsfria köp”.