MENY
Meny
Aktien 2020-07-03 17:29 RATOS B 25,28 SEK

Bulten- Kanthal

Slumpen ledde till ett världsledande metallföretag

Ratos första aktieförvärv gjordes 1935 i Bultfabriksaktiebolaget (”Bulten”) i Hallstahammar. Detta förvärv hänger samman med den ombildning som gjordes av Eskilstuna Fabriks AB 1934. Eskilstuna Fabriks AB, allmänt kallat Fabriksbolaget, hade bildats 1908 med familjen Söderberg och närstående intressen som ägare. Olof Söderberg blev styrelseordförande. Företaget tillverkade inledningsvis klenmanufaktur i järn och stål men kom snart att inrikta sig på bultartiklar och lite senare även på transmissionskedjor. Söderberg & Haak sålde Fabriksbolagets produkter med ensamrätt.

År 1934 såldes Fabriksbolagets tillgångar till Bulten varvid Torsten och Ragnar Söderberg erhöll aktier i Bulten. Bulttillverkningen i Eskilstuna flyttades successivt till Hallstahammar medan Eskilstuna blev säte för Bultens tillverkning av kedjor.

Bulten hade grundats 1873 för att, efter engelsk förebild, tillverka bultar och andra fästelement med enhetliga standardmått. Tidigare hade den svenska industrin importerat fästelement eller tillverkat sådana efter egna mått. År 1938 blev AB Kanthal dotterbolag till Bulten.

Ratos blev en av de större ägarna i Bulten. Ragnar Söderberg valdes in i styrelsen 1934 och han var dess ordförande 1949–73 med ett uppehåll 1957–58. Han var även ordförande i Kanthal. År 1970 fusionerades Kanthal med moderbolaget för att bilda Bulten-Kanthal. Johan Söderberg invaldes i styrelsen 1971, där han senare blev ordförande.

År 1943 köptes Ramnäs Bruk av Bulten. Bruket grundades 1590 av Gustav Vasas änka Katarina Stenbock. Ramnäs huvudprodukt var kätting i stora dimensioner. Denna tillverkning inleddes 1876 och fortgår alltjämt i Ramnäs.

Bultenkoncernen genomgick en snabb expansion under efterkrigstiden. Åshammars Bultfabrik i Gästrikland köptes 1947. Anläggningarna i Hallstahammar moderniserades. Flera dotterbolag grundades runt om i världen.

En fabrik startades i Kalix 1966. Bulten blev en av de största tillverkarna av fästelement i Europa och Kanthal nådde stora framgångar, bland annat som precisionsgjuteri för komponenter  till jetmotorer och kärnkraftverk.

Som ett led i Ratos strategi att lämna stålsektorn såldes aktierna i Bulten-Kanthal 1982.

Kanthal

Ämnet Kanthal är en legering bestående av krom, aluminium, kobolt och järn. Namnet kommer av Hans von Kantzow i Hallstahammar. Legeringen klarar temperaturer upp till 1 375 grader. Genom sin värmetålighet används materialet bland annat i elektriska ugnar för industriändamål samt i hushållsapparater som brödrostar, hårtorkar och kokplattor.

Dess tillkomsthistoria är rätt märklig. Det hela startade 1916 när Hans von Kantzow arbetade som driftsingenjör vid Degerfors Järnverk. Han hade just lagt in två provstavar i en stålugn när det gick larm om ett olyckstillbud i verket. Stavarna fick därför ligga kvar i ugnen under en längre tid än avsett. När von Kantzow tog ut dem noterade han att de hade klarat den höga temperaturen förvånansvärt väl.

Åren 1918–57 var Hans von Kantzow vd för Bulten. Under en resa till USA 1925 kom han i kontakt med ett företag som tillverkade elektriskt motståndsmaterial som tålde temperaturer upp till 1 100 grader. Det gav honom impulsen att utföra experiment baserade på den slumpmässiga upptäckten i Degerfors för att se om han kunde hitta en legering som klarade högre temperaturer. År 1926 kunde han söka patent på legeringen Kanthal. Fem år senare grundades AB Kanthal där von Kantzow var vd till 1956.