MENY
Meny
Aktien 2020-07-03 17:29 RATOS B 25,28 SEK

Adelswärdska huset

Söderberg & Haak köper det ståtliga Adelswärdska huset

Sedan 1874 hade Söderberg & Haak haft lokaler på Brännkyrkagatan. Lagret hade visserligen flyttat till Marievik på 1920-talet men huvudkontoret fanns kvar på Söder. I slutet på 1930-talet stod det emellertid klart att företaget måste söka nya kontorslokaler eftersom Södergatan skulle dras fram i ett dike mellan Medborgarplatsen och Slussen, just där huvudkontoret låg.

Den byggnad som Söderberg & Haak och Ratos kunde flytta in i 1939 – och som fortfarande är Ratos huvudkontor – är en av stadens ståtligaste byggnader och den ligger på en av huvudstadens förnämsta adresser. Vi talar alltså om Adelswärdska huset på Drottninggatan 2. Söderut ligger Norrström med Riksdagshuset på Helgeandsholmen och Kungliga slottet på andra sidan vattnet. Granne i öster är Sagerska palatset där statsministern numera har sitt residens och på andra sidan Drottninggatan ligger Rosenbad som är regeringskansliets centrum. Huset köptes av Söderberg & Haak 1938 och övergick till Ratos ägo 1980.

Adelswärdska huset uppfördes 1889–90 av industrimannen Theodor Adelswärd i Åtvidaberg med Isak Gustaf Clason som arkitekt. Adelswärd kände Clason sedan sin studietid på Tekniska högskolan under 1880-talet och Clason fick även rita flera byggnader i Åtvidaberg. Till Clasons mer berömda Stockholmsbyggnader hör Hallwylska palatset, Nordiska museet och Östermalms saluhall.

Clason hade ursprungligen tänkt utforma Adelswärdska huset som ett venetianskt palats men gjorde det sedan som en omtolkning av svensk barock. De två nedersta våningarna har en fasad av bäckfallssten, en skifferart från Åtvidaberg. Burspråk och fasaddetaljer är utformade i sandsten. Snickerierna levererades från Adelswärds eget företag, Åtvidabergs Snickerifabrik.

Huset inrymde butikslokaler, kontor samt bostäder med toppmodern utrustning, bland annat vattenklosetter, badrum, telefon till portvakten, elektriskt ljus och en ”beqväm och fullkomligt säker personhiss”. Först 1909 tillät staden att vattenklosetter anslöts till avloppsnätet men från Adelswärdska huset fordrades inte något längre rör för att lösa det problemet.

En av de ursprungliga kontorshyresgästerna var Sofia Gumælius Annonsbyrå, Sveriges första varaktiga reklamföretag, grundat av Sofia Gumælius 1877. Danmarks ambassad låg här 1907–12. Bland hyresgästerna fanns även prins Carl och prinsessan Ingeborg. Theodor Adelswärd disponerade själv ett par rum här under de första åren. Efter att ha utsetts till finansminister i Karl Staaffs regering 1911 skaffade han sig en representativ våning i huset.

Efter att Söderberg & Haak hade köpt huset inleddes en ombyggnad till kontor. Inflyttningen påskyndades hösten 1939 eftersom Ragnar Söderberg fruktade att myndigheterna av beredskapsskäl annars skulle kunna begära att få förfoga över en så strategiskt belägen byggnad. Senare, bland annat när Sagerska palatset skulle göras om till statsministerns residens på 1990-talet, har förfrågningar kommit från regeringen om Ratos var villigt att sälja huset till staten.

Bland dagens hyresgäster i Adelswärdska huset finns två sociala entreprenörsbolag, Kompis Sverige och Invitationsdepartementet samt den framgångsrika låtskrivarduon Quiz & Larossi (Andreas Romdhane och Josef Larossi). Källarstudion har bland annat gästats av Kim Cesarion, One Direction, Paul Potts och Britney Spears.