Över 150 år av företagsutveckling och samhällsengagemang

Texter tagna ur boken ”En historia om utveckling” författad av Anders Johnson. En illustration av Nils-Petter Ekwall 

Allt börjar med viljan att skapa något nytt. Att göra affärer. Att utveckla företag och människor. Att bidra till samhället och därmed skapa välstånd.

Gustaf Söderberg, son till en rådman, bestämmer sig i början av 1800-talet för att arbeta med handel och blir en av staden Åmåls 20 handlande. Hans son, Per Olof (Pelle), blir nordisk försäljare av stålprodukter, flyttar till Stockholm och bildar där 1866 handelsbolaget Söderberg & Haak, som blir Sveriges största stålgrossist. Detta är inledningen till historien om Ratos.

Ratos evolution börjar med de stora tekniska framstegen under 1800-talet och dåtidens modiga entreprenörer och fortsätter genom det framväxande industrisamhället till nutidens aktiva företagsutvecklare. Med ett tidigt samhällsengagemang och bred erfarenhet av ägarrollen har släkten Söderberg lotsat Söderberg & Haak och senare Ratos genom flera kriser och omstöpningar till dagens moderna företag. Få svenska bolag har som Söderberg & Haak/Ratos, varit så integrerade i det svenska näringslivets utveckling.

Framtiden för Ratos ligger i att fortsätta förfina rollen som företagsbyggare. Att fokusera på utveckling och tillväxt. Ratos investerar i medelstora framför allt onoterade företag i Norden med tydlig utvecklingspotential. Genom att ta vara på möjligheter och tillföra idéer, erfarenhet, kapital och de kontakter som behövs för att förverkliga dessa företags potential kan de utvecklas till framgångsrika och hållbara företag. Visionen är att vara bäst i Norden på att utveckla företag.

Ratos strävar efter att bidra till en värld där människor utvecklas och bidrar genom att förändra företag, branscher och samhälle. I en värld där klimat, miljö och användningen av ändliga resurser påverkar varje enskild individ i allt större omfattning kommer företagens roll i samhället förändras och bli allt viktigare för att driva utvecklingen framåt. Ratos driver hållbarhetsutvecklingen i varje bolag för att skapa långsiktiga värden och väger in konsekvenser för människa och miljö.

Beredskapen, förmågan och viljan till förändring är avgörande i en värld där digitalisering och globalisering driver på utvecklingen i aldrig tidigare skådad takt. Inom allt företagande är det människor som skapar värde. Det gäller därför att bygga nätverk och finna de rätta personerna till olika befattningar samt fortsätta utveckla Ratos-andan genom att vara entreprenöriell, engagerad och ansvarsfull i det dagliga arbetet.