MENY
Meny
Aktien 2017-10-18 12:40 RATOS B 40,91 SEK

Ratos substansvärde

1998-07-06

Substansvärde per 98-07-03 107 kr/aktie