Investeringsstrategi

Ratos fokus och mål är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar verksamhetsutveckling i sina bolag.

Under 2018 uppdaterades Ratos kriterier för nyinvesteringar enligt nedan:

  • Nordiskt huvudkontor
  • God lönsamhet jämfört med relevanta jämförandebolag
  • Storlek >50 MSEK i EBITA
  • Kassaflöde och belåningsgrad som möjliggör utdelningar till Ratos
  • Stark ledning och bolagskultur

Ratos har ingen given exittidpunkt för sina bolag, utan är en långsiktig ägare med en flexibel ägarhorisont tack vare att vi investerar kapital från egen balansräkning. Ratos strävar efter att vara majoritetsägare i sina bolag men kan även välja att saminvestera med andra ägare.