Investeringsstrategi

Ratos fokus och mål är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar verksamhetsutveckling i sina bolag.

Ratos har följande kriterier för nyinvesteringar och långsiktiga innehav:

  • Marknadsledande eller förmåga att bli
  • Högsta lönsamhet i sin bransch
  • Förmåga att skapa bra kassaflöde över tid
  • Starkt varumärke
  • Kunna dra fördel av Ratos nätverk
  • Plattform för tilläggsförvärv

Ratos eftersträvar snabba förbättringar i våra bolag, men är en långsiktig ägare. Vi äger våra bolag så länge vi anser oss vara den bästa ägaren.