MENY
Meny
Aktien 2019-01-22 17:29 RATOS B 26,34 SEK

Vision, affärsidé och finansiella mål

Vision

Ratos skall vara förstahandsvalet som partner för att utveckla bolag.

Affärsidé

Ratos är ett investeringsbolag vars verksamhet består av förvärv, utveckling och försäljning av företrädesvis onoterade nordiska bolag. Ratos ska över tid skapa högsta möjliga avkastning genom att som aktiv ägare förverkliga potentialen i ett antal utvalda bolag och investeringssituationer.

Finansiella mål

Ratos finansiella mål fokuserar på vinstutvecklingen i bolagsportföljen, Ratos skuldsättningskvot samt aktiens totalavkastning.

  1. Vinsten i bolagsportföljen ska öka varje år
  2. En konservativ belåning i portföljbolagen med en aggregerad skuldsättningskvot, inklusive Ratos AB, som ska understiga 2,5x (Nettoskuld/EBITDA)
  3. Totalavkastningen för Ratos-aktien ska över tid vara bättre än genomsnittet på Nasdaq Stockholm