MENY
Meny
Aktien 2018-07-20 17:29 RATOS B 30,68 SEK

Vision, affärsidé och finansiella mål

Vision

Ratos skall vara förstahandsvalet som partner för att utveckla bolag.

Affärsidé

Ratos är ett investeringsbolag vars verksamhet består av förvärv, utveckling och försäljning av företrädesvis onoterade nordiska bolag. Ratos ska över tid skapa högsta möjliga avkastning genom att som aktiv ägare förverkliga potentialen i ett antal utvalda bolag och investeringssituationer.

Finansiella mål

Ratos har ett bolagsspecifikt avkastningsmål (årlig genomsnittlig avkastning på investerat kapital, IRR) som uppgår till lägst 15%. Under de senaste fem åren har Ratos avyttrat 14 bolag och under 2017 försattes ett bolag i konkurs. Genomsnittlig IRR under dessa år uppgår till 12%.