Affärsidé och finansiella mål

Affärsidé

Ratos affärsidé är att utveckla medelstora bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande.

Ratos är en bolagsgrupp som möjliggör för självständiga medelstora bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Simplicity, Speed in Execution och It’s All About People.

Finansiella mål

Ratos finansiella mål fokuserar på vinstutvecklingen i bolagsportföljen samt aktiens totalavkastning.

  1. Vinsten i bolagsportföljen ska öka varje år
  2. Totalavkastningen för Ratos-aktien ska över tid vara bättre än genomsnittet på Nasdaq Stockholm