MENY
Meny
Aktien 2017-11-24 17:29 RATOS B 36,50 SEK

Nordiskt nätverk

De nordiska länderna skiljer sig åt i flera avseenden, bland annat vad avser företagsstruktur, branschfördelning och affärskultur. För att förbättra våra kontaktytor utanför Sverige har vi Advisory Board i Danmark, Finland och Norge som består av personer med lång industriell erfarenhet. De verkar som Ratos representanter och bidrar med kunskap om lokalt affärsliv samt med sitt respektive nätverk.

Norge

Fyra bolag: Aibel, HENTJøtul och Plantasjen.

Ratos Norge-team

Advisory Board

 

Danmark

Två bolag: airteam och Oase Outdoors.

Ratos Danmark-team

Advisory Board

 

Finland

Ett bolag:  Ledil.

Ratos Finland-team

Advisory Board