MENY
Meny
Aktien 2018-09-18 17:29 RATOS B 31,56 SEK

Jonas Wiström


Wiström Jonas

VD


Civilingenjör. Född 1960, svensk.

Vice ordförande i Business Sweden,Teknikföretagen och IVAs näringslivsråd. Styrelseledamot i ICC och Tieto.

Aktier i Ratos (eget): 80 000 B-aktier
Teckningsoptioner i Ratos: 100 000
Konvertibler i Ratos: 100 000
Optioner utställda av Ratos huvudägare i Ratos: 260 000