Johansson Gebauer Christian - Ratos
MENY
Meny
Aktien 2018-08-15 17:29 RATOS B 33,10 SEK

Christian Johansson Gebauer


Johansson Gebauer Christian

Director


Ansvarig för bolagen HL Display och Speed Group.

Civilingenjör.

Anställd på Ratos sedan 2014.
Skanska 2011-2014.
McKinsey & Co 2008-2011.
Toyota 2005-2008.