Lundh Henrik - Ratos
MENY
Meny
Aktien 2018-08-17 17:29 RATOS B 34,68 SEK

Henrik Lundh


Lundh Henrik

Director


Ansvarig för bolagen Aibel, Bisnode och Diab.

Civilekonom.

Anställd på Ratos sedan 2007. 
Keystone Advisers 2000-2007. 
UBS Warburg 1998-2000.