Gerner Carsten - Ratos
MENY
Meny
Aktien 2018-08-20 17:29 RATOS B 31,68 SEK

Carsten Gerner


Gerner Carsten

Industrial Advisor


Cand.merc.

Medlem i Ratos Advisory Board Danmark sedan 2012.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Boligfonden DTU, DSB, H-Kollegiefonden, Hempelfonden, Hempel Holding, IAI Holding och Ib Andresen Industri.

Tidigare VD för PwC Danmark.