MENY
Meny
Aktien 2017-09-25 17:29 RATOS B 39,29 SEK

Carsten Gerner


Gerner Carsten

Industrial Advisor


Cand.merc.

Medlem i Ratos Advisory Board Danmark sedan 2012.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Boligfonden DTU, DSB, H-Kollegiefonden, Hempelfonden, Hempel Holding, IAI Holding och Ib Andresen Industri.

Tidigare VD för PwC Danmark.