MENY
Meny
Aktien 2019-02-20 17:29 RATOS B 20,02 SEK

Förvärvsprocessen

Det finns egentligen ingen typisk förvärvsprocess med en rak väg från start till mål. Ibland genomförs förvärven på några månader, medan det andra gånger tar väsentligt längre tid. Ratos kan ha haft kontakt med företaget i flera år innan ett förvärv blir aktuellt.

Ratos är ständigt på jakt efter intressanta bolag att investera i. Vi har valt att fokusera vårt förvärvsarbete på sex sektorer. Indelningen i dessa sektorer styr vårt arbete internt och genom detta tillvägagångssätt bygger vi upp kunskap och nätverk inom respektive sektor. Arbetet ger oss en bra syn över vilka sektorer och nischer vi vill investera i framöver. Vi arbetar även med industriella rådgivare med djup sektorexpertis som aktivt stöttar vårt förvärvsarbete både i att utvärdera investeringsteman och specifika förvärvsmöjligheter.

Ibland kommer förvärvsidéer direkt från andra ägare och entreprenörer som söker en partner för att förverkliga sina visioner. Kontakt etableras med ägare och ledning för intressanta bolag och vi följer ofta dessa bolag i flera år, även i de situationer där bolagen direkt inte är redo för en ny partner/ägare. Under ett år analyserar Ratos cirka 200 investeringsmöjligheter.

Ett förvärv är sällan ett annat likt och några få leder till en investering. Det är viktigt att bolaget uppfyller Ratos investeringskriterier, avkastningsmål och att det finns en tydlig potential att realisera. Andra viktiga förutsättningar är gemensamma prisförväntningar, tidpunkt och gemensam syn på värdegrund. Att redan tidigt i processen ha en tydlig syn på bolagets affärsplan, hur värdeskapande ska ske och hur avkastningsmålet ska kunna förverkligas är avgörande. En annan viktig del är en kartläggning av risker och möjligheter kopplade till hållbarhet, inklusive verksamheten och branschens långsiktiga hållbarhet. Analysen ger en grund för den handlingsplan som etableras för att utveckla hållbarhetsarbetet i bolagen under Ratos ägande. Ratos har även exkluderingskriterier och investerar bland annat inte i bolag verksamma inom områdena vapen eller pornografi.

Konkurrensen på förvärvsmarknaden är hög. Tillgången på kapital, från såväl kreditgivare som investerare, gör att priserna stiger på bra bolag att investera i. Det är viktigt att hitta en optimal kapitalstruktur och en bolagsanpassad belåningsgrad som tillåter lönsam tillväxt. Ratos har agerat långsiktigt och ansvarsfullt på den nordiska marknaden under lång tid och har ett gott anseende. Vi har god tillgång till bankfinansiering till gynnsamma villkor.