MENY
Meny
Aktien 2019-02-20 17:29 RATOS B 20,02 SEK

Försäljning av bolag

Ratos äger och utvecklar nordiska bolag. Vårt fokus och mål är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar verksamhetsutveckling.

Ratos avyttrar ett bolag när vi genomfört de planer som lagts för att realisera bolagets utvecklingspotential eller när en annan ägare kan vara mer lämplig för bolagets framtida utveckling. Vi har ingen begränsning vad gäller innehavstid och kan vara kvar som ägare så länge vi kan skapa värde, vilket innebär att vi oftast är ägare mellan 5-10 år, ibland längre.

Ratos strävar efter att genomföra ansvarsfulla försäljningar där vi ska kombinera långsiktigt god fortlevnad med högsta möjliga avkastning.