MENY
Meny
Aktien 2019-01-22 17:29 RATOS B 26,34 SEK

Hur skapas framgångsrika företag?

Ratos investerar i nordiska bolag med en tydlig utvecklingspotential där vår kärnkompetens som aktiva ägare och ansvarsfulla ägare över tid skapar en god värdeutveckling. Mervärden skapas i samband med förvärv, utveckling och försäljning av bolagen.

Ratos affärsmodell

Förvärv
Medelstora bolag med en tydlig utvecklingspotential, beprövade affärsmodeller och människor med starkt driv är intressanta investeringsmöjligheter för Ratos. Ratos investerar framförallt i onoterade bolag i Norden och gärna i partnerskap med entreprenörer och andra ägare som ser fördelen med vår flexibla ägarhorisont och aktiva ägarmodell. Varje år analyseras ett stort antal intressanta investeringsmöjligheter, där några leder till förvärv som förväntas kunna uppnå Ratos avkastningskrav. De flesta idéerna genereras inom Ratos investeringsorganisation, andra kommer via vårt nordiska nätverk eller genom processer som drivs av investmentbanker och andra rådgivare.

Utveckling
Ratos mål är att skapa värde genom att utveckla framgångsrika bolag. Vi tillför den innovationskraft, erfarenhet och kompetens, kontakter och kapital som krävs för att förverkliga potentialen i de bolag vi investerar i.

Tillsammans med bolagens ledningar skapar vi förutsättningar för ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet. Under vår gemensamma resa med meddelägare och ledningsgrupp stöttar vi bolagen att genomgå en total transformering. Att bolagen utvecklas med miljö- och klimatmässig samt social hållbarhet är en förutsättning för långsiktigt ekonomiskt värdeskapande.

Försäljning
Vi arbetar tillsammans med bolagen mot gemensamma mål, vanligtvis med ett tidsperspektiv på omkring fem till tio år. Ratos har dock en flexibel ägarhorisont och kvarstår som ägare så länge vi bidrar till bolagets utveckling och uppfyller vårt avkastningsmål. Vi strävar efter att kombinera långsiktigt hållbar utveckling med högsta möjliga avkastning.