MENY
Meny
Aktien 2019-01-22 17:29 RATOS B 26,34 SEK

Ratos som ägare

  • Poul Pihlmann

    VD för airteam

  • Jan Jahren

    VD för HENT

Som aktiv ägare verkar vi för att bygga framgångsrika och hållbara företag.

I partnerskap med bolagen skapas långsiktiga värden framförallt genom omsättningstillväxt och lönsamhetsförbättringar. Hur detta i praktiken går till skiljer sig från bolag till bolag. Som aktiv ägare kan vi bidra med att rekrytera nyckelpersoner, tillföra kapital som ger bolagen möjlighet att satsa på exempelvis produktutveckling, förbättrade kunderbjudanden och att göra insteg på nya marknader. Vi erbjuder ett brett kontaktnät som kan bidra med kunskap och nya idéer för en långsiktig bolagsutveckling. Det kan även innebära att göra tilläggsförvärv som ger intäkts- och kostnadssynergier eller investeringar i ny produktionsteknologi för att höja effektivitet och produktivitet.

Vi strävar alltid efter att ge ledning och styrelse nya perspektiv för tillväxt men även till exempel relaterat till hållbar utveckling, för att säkra att bolagen har långsiktigt hållbara strategier. Nedan är ett par ord från två av våra portföljbolags VD:ar.

Poul Pihlmann, VD för airteam
”Vi letade efter en partner som skulle kunna få airteam att växa ytterligare och realisera den fulla potentialen och såg Ratos som en etablerad och ansvarsfull investerare med en stark huvudägare i familjen Söderberg. ”

Jan Jahren, VD för HENT
” Vi sökte en delägare som supportade men ej hade för avsikt att agera operativt i bolaget...en ägare som ville fortsätta professionalisera bolagets styrning och strategiarbete utifrån en fungerande stark affärsmodell och bolagskultur.”