MENY
Meny
Aktien 2020-06-05 17:29 RATOS B 27,70 SEK

Värdeskapande åtgärder

Prioriterade värdeskapande åtgärder. I varje bolag finns det värdeskapande initiativ. Initiativen, som kan vara större eller mindre, är anpassade för varje bolag och utgår från det enskilda bolagets situation. Det kan exempelvis handla om nya kunderbjudanden, kostnadsprogram, tilläggsförvärv eller initiativ inom hållbart företagande.

Gemensamt för åtgärderna är att de kommer från ledningen, driver värde, är långsiktiga och följs upp regelbundet. De ska också vara få och fokuserade.