MENY
Meny
Aktien 2020-06-05 17:29 RATOS B 27,70 SEK

Bolagsstyrning

Rätt VD. Det är viktigt för Ratos att säkerställa att bolaget har rätt VD med förmåga att samla ett starkt team. Ingenting är viktigare än en stark ledning för att skapa goda resultat.

Rätt styrelse. Styrelsen ska ha rätt sammansättning utifrån den situation bolaget befinner sig i. Idag har Ratos ordförandeposten i mer än hälften av bolagen, i övriga bolag är det en extern ordförande. Styrelsens storlek anpassas till vad som är bäst för bolaget i rådande situation. Styrelsearbetet ska vara effektivt och minimera byråkrati.

Decentraliserad struktur och kultur. Ansvar för Ratosbolagen ligger på bolaget och dess ledning. Beslut i bolagen ska fattas så nära kunder och medarbetare som möjligt, utan onödig byråkrati.

Snabb och korrekt rapportering. Bolagens finansiella utveckling och pågående aktiviteter avhandlas vid månadsvisa möten där respektive bolags VD och CFO deltar tillsammans med Ratos VD, CFO samt andra ledande befattningshavare.

Rätt incitament. Incitament är en viktig del i Ratos modell för bolagsutveckling. VD och nyckelpersoner erbjuds incitament för värdeskapande i bolaget för att skapa ansvarstagande och en situation där respektive VD och ledning kan få ta del av bolagets framgång. Rätt incitament lockar till sig de mest engagerade ledarna.