MENY
Meny
Aktien 2020-07-14 11:02 RATOS B 26,82 SEK

Ratos Principles

Ratos Principles är styrande för hur vi agerar och vad vi tror på som ägare.

Stabilitet – Lönsamhet – Tillväxt. Uthållig lönsamhet ska byggas från grunden och det börjar med stabilitet. Stabilitet handlar bland annat om att skapa en miljö med en god förmåga att förutse bolagets utveckling under den närmaste framtiden. Utan den förmågan blir det svårt att vända ett bolag till lönsamhet. Därför är prognossäkerheten för omsättning och EBITA en viktig parameter vi följer upp. En bra ledning och en tydlig affärsplan är också nödvändigt.

Först efter att stabilitet har uppnåtts kan man börja fokusera på lönsamhet. God lönsamhet är grunden för tillväxt. Bolagens strategi måste bygga på en tydlig insikt om vad som driver bolagets lönsamhet. Här kan det handla om att bland annat förbättra bruttomarginalen och minska andelen fasta kostnader. Ett bra resultat är en lönsamhet som är bättre än övriga bolag i samma bransch samt en tillväxt som är högre än marknadstillväxten.

Lönsamhet är grunden för tillväxt. Undantag kan dock göras för bolag som snabbt behöver bygga en marknadsposition. När man ökar fokus på de produkter eller tjänster som är mest lönsamma blir tillväxt ofta en naturlig följd. Det handlar om att fokusera på försäljning, rätt prissättning och lönsamma förvärv.

Linjechefer i ledningsgruppen. För att skapa dynamik i ledningsgruppen och för att hålla ledningsgruppen nära affären och kunderna, bör en ledningsgrupp åtminstone till hälften bestå av linjechefer. Därigenom skapas en bra balans mellan supporttjänster och resultatansvariga nära kunden.

Det som mäts blir gjort – men mät inte allt. Hos alla människor finns en stark drivkraft att åstadkomma goda resultat. Därför kommer saker som mäts att bli bättre. Det gäller dock att inte mäta för många parametrar, det kan leda till en minskad tydlighet. Därför är det viktigt att begränsa antalet mätpunkter.

Prissättning kan alltid förbättras. Prissättning är en viktig åtgärd för att förbättra lönsamheten i varje bolag. När man har en god förståelse för vilket värde man skapar för kunden finns det ofta möjligheter att justera prissättningen, både uppåt och nedåt.

Kunden talar – vi lyssnar. Det är kunden som betalar för lönerna i ett bolag. Att lyssna på kunden gör att man förstår problem och möjligheter, hur marknaden utvecklas och vilket värde bolaget kan tillföra. Med denna förståelse utvecklas produkterbjudande och interna processer. Kundnöjdhet är därför en viktig parameter som vi följer upp i våra bolag.

Fokusera på styrkorna. Det finns alltid en risk att fokusera på det som går dåligt och att med stora resurser försöka hitta lösningar på detta. Vår erfarenhet är att det är enklare att få något som utvecklas bra att utvecklas bättre, än att få något som utvecklas dåligt att utvecklas bra. Bolaget ska lägga resurser på, och bygga vidare på, sina styrkor.

Kostnader kan alltid sänkas. Det är en skyldighet mot kunder och ägare att alltid utmana sina kostnader och att bolagets verksamhet i varje steg tillför värde till kunden. Det är ett kontinuerligt arbete att hela tiden förbättra sin operationella effektivitet. Vår erfarenhet är att bolag som sänkt sina kostnader ofta är förvånade hur pass stora kostnadssänkningar som kan göras utan att påverka verksamheten negativt.

Benchmarking för att mäta och jämföra. Nyckeln till att bestämma om något är bra eller inte är att hitta relevanta jämförelsepunkter. Genom att ta fram benchmark mellan enheter i bolaget, mellan bolag i samma bransch och ta hjälp av extern data kan bolaget utmana sig i att utvecklas vidare och lära sig av andra bolag som utvecklas ännu bättre.

Organisk tillväxt är prioritet, förvärvad tillväxt med synergier driver också värde. Det mest värdeskapande för ett bolag är organisk vinsttillväxt och därför är detta alltid hög prioritet för Ratos. Förvärvad tillväxt kan driva stora värden om det kombineras med reella synergier på både kostnads- och intäktssidan.