Ratos affärsmodell

Ratos investerar i nordiska bolag med en tydlig utvecklingspotential där vår kärnkompetens som aktiva ägare och ansvarsfulla ägare över tid skapar en god värdeutveckling. Mervärden skapas i samband med förvärv, utveckling och försäljning av bolagen.

Förvärv

En central förvärvsgrupp på Ratos ansvarar för att utvärdera och driva nya förvärv. Vi arbetar även med industriella rådgivare som tillför sektorexpertis och stöttar vårt förvärvsarbete genom att utvärdera både investeringsteman och specifika förvärvsmöjligheter. Ofta diskuteras förvärvsidéer direkt med andra ägare och entreprenörer som söker en ny ägare för att förverkliga sina visioner. Bolag och teman följs ofta över lång tid, och direktkontakt etableras också med ägare och ledning för intressanta bolag vilka vi ibland följer i flera år, även i de situationer där de för närvarande inte är redo för en ny partner/ägare.

Förutom att bolaget uppfyller Ratos investeringskriterier samt att det finns en tydlig potential vad gäller tillväxt och lönsamhet att realisera skapar vi en optimal kapitalstruktur i det förvärvade bolaget för att stötta bolagets operativa och transformativa utveckling.

Utveckling

Ratos mål som ägare är att skapa långsiktiga värden i våra bolag med fokus på lönsamhetsförbättringar och omsättningstillväxt, löpande och transformativt. Tillsammans med respektive bolagsledning fastställer vi bolagens strategier och är tydliga kravställare och möjliggörare för att säkra och följa upp att de genomförs och ger önskat resultat.

Som aktiv ägare tillför vi innovationskraft, erfarenhet, kompetens, kontakter och kapital i de bolag vi investerar i.

Vi bidrar med att rekrytera nyckelpersoner, tillföra kapital som ger bolagen möjlighet att satsa på exempelvis produktutveckling, förbättrade kunderbjudanden och att göra insteg på nya marknader. Vi erbjuder ett brett kontaktnät som kan bidra med kunskap och nya idéer för en långsiktig bolagsutveckling. Det kan även innebära att göra tilläggsförvärv som ger intäkts- och kostnadssynergier eller investeringar i ny produktionsteknologi för att höja effektivitet och produktivitet.

Försäljning

Vi behåller våra bolag så länge vi anser oss vara den bästa ägaren samt så länge det skapar aktieägarvärde för Ratos.