MENY
Meny
Aktien 2020-07-03 17:29 RATOS B 25,28 SEK

SB Seating - skapandet av en marknadsledande kontorsstolstillverkare

Tillsammans med ledningen och styrelsen i SB Seating skapades under Ratos innehavstid Skandinaviens ledande och mest lönsamma kontorsstolstillverkare. Efter en sjuårig ägarperiod såldes SB Seating i juli 2014. Då hade rörelsemarginalen höjts från 13% till 21% och investeringen genererat en genomsnittlig årlig avkastning (IRR) om 14% innebärande 1 miljard kronor i värdeskapande för Ratos aktieägare.

Ambition att bygga en ledande kontorsstolstillverkare

I slutet av 2006 förvärvade Ratos de svenska och danska kontorsstolsproducenterna RH Form och RBM. Strax därefter, under 2007, förvärvades den norska kontorsstolsproducenten HÅG och koncernen fick namnet SB Seating. Varumärkena HÅG, RH Form och RBM behölls.

Genom förvärven och sammanslagningen av de tre kontorsstolstillverkarna skulle en ledande och lönsam nordisk kontorsstolstillverkare skapas, med potential att även växa inom övriga Europa. Gemensamt var fokus på ergonomi, funktionell design och miljö. Möjligheter till synergier fanns genom att effektivisera inköp, produktion och försäljning och därmed stärka lönsamheten. Det fanns även potential att stärka marknadsnärvaron, driva en ökad produktutvecklingstakt och ytterligare expandera geografiskt.

Aktivt ägande, skicklig ledning och omfattande åtgärder

Ratos satte tillsammans med ledningen en tydlig och ambitiös utvecklingsplan för bolaget. Första steget efter förvärven var att integrera de tre bolagens verksamheter, ett arbete som leddes av VD Lars I Røiri.

För att stärka lönsamheten drevs under hela innehavstiden initiativ för en bättre anpassad produktportfölj och ökad effektivitet i produktionen. På inköpssidan samordnades materialinköp och outsourcing av komponenter till lågkostnadsländer ökade. Genom fokus på en högre andel inköpta komponenter skapades flexibilitet i produktionen. Även produktutveckling och investeringsprogram samordnades mellan bolagen.

Offensiva satsningar genomfördes både geografiskt och inom produktutbud, vilka stärkte marknadspositionen inom differentierade ergonomiska och miljövänliga arbetsstolar med funktionell design. Satsningarna på produktutveckling var också en stor anledning till att lönsamheten förbättrades.

I slutet av 2008 försämrades det makroekonomiska klimatet snabbt och 2009 minskade bolagets omsättning kraftigt. Pågående synergiarbete och effektiviseringsarbete accelererades och antalet fabriker minskade från tre till två.

Som komplement till återförsäljardriven försäljning gjordes förstärkningar inom Key Account Management. Förutom satsningen i Europa var etableringen på nya marknader i fokus, vilket ledde till en etablering i Singapore 2012, bolagets första asiatiska närvaro i egen regi.

Resultat

SB Seating har utvecklats till Skandinaviens ledande och mest lönsamma kontorsstolstillverkare. Lönsamhet och marknadsposition har stärkts genom åtgärder som förbättrat produktivitet och effektivitet, samt genom stora satsningar på produktutveckling. Sedan 2007 har omsättningen sjunkit med drygt 20% till följd av den försämrade konjunkturen men bolaget stärkte ändå sin marknadsposition. Rörelsemarginalen ökade samtidigt från 13% till 21%. Den kraftigt förbättrade lönsamheten och starka kassaflöden har medfört att två refinansieringar kunnat genomföras. Totalt har SB Seating genererat ett värde om 1 miljard kronor och en genomsnittlig årlig avkastning om 14%.

Ratos nådde de strategiska mål som definierades vid förvärvet och bolaget är nu väl positionerat för nästa resa.

Fakta om investeringen

Investeringsår: 2006/2007
Omsättning (MNOK): 1 160
Operativ EBITA (MNOK): 148

Exitår: 2014
Omsättning (MNOK): 1 003
Operativ EBITA (MNOK): 207

IRR: 14%