Aktivt ägande i praktiken

Här kan du läsa om hur aktivt ägande går till i praktiken i bolag som Ratos äger eller har ägt.