Ratos som ägare

Som aktiv ägare verkar vi för att bygga framgångsrika och hållbara företag.

I partnerskap med bolagen skapas långsiktiga värden framförallt genom omsättningstillväxt och lönsamhetsförbättringar. Hur detta i praktiken går till skiljer sig från bolag till bolag. Som aktiv ägare kan vi bidra med att rekrytera nyckelpersoner, tillföra kapital som ger bolagen möjlighet att satsa på exempelvis produktutveckling, förbättrade kunderbjudanden och att göra insteg på nya marknader. Vi erbjuder ett brett kontaktnät som kan bidra med kunskap och nya idéer för en långsiktig bolagsutveckling. Det kan även innebära att göra tilläggsförvärv som ger intäkts- och kostnadssynergier eller investeringar i ny produktionsteknologi för att höja effektivitet och produktivitet.