MENY

Ratos modell för bolagsutveckling

Ratos modell för bolagsutveckling bygger på ett antal grundläggande principer för värdeskapande som vi kallar för Ratos Principles. Principerna bygger på erfarenheter av framgångsrikt företagsbyggande och genomsyrar vår organisation, våra bolag och vägleder oss i vardagen.

Ratos Principles handlar om bolagsstyrning, värdeskapande och nätverksbyggande.

Principerna avgör vilken bolagsstyrning vi genomför i våra bolag och är helt centrala vid rekrytering av VD:ar och styrelser. Våra bolag ska ha ledningar och styrelser som delar Ratos filosofi.

I varje bolag finns det prioriterade värdeskapande åtgärder för att ta bolaget till nästa nivå. Initiativen bygger på Ratos Principles. Gemensamt är att initiativen är få och fokuserade.

På Ratos gör vi det möjligt för bolag att växa genom att vara en del av någonting större. En viktig nyckel är att bygga starka nätverk mellan Ratosbolagen. Det finns alltid risk för att bli hemmablind, både i sitt bolag och i sin bransch. För att bli bäst i sitt segment måste man få idéer och perspektiv från andra bolag och branscher.

Allt vi gör som ägare och arbetsgivare bygger på Ratos kärnvärden: Simplicity, Speed in Execution och It’s All About People.