MENY
Meny
Aktien 2017-10-18 09:11 RATOS B 40,54 SEK

Jonas Wiström


Wiström Jonas

Ordförande


Oberoende styrelseordförande sedan 2016.

Civilingenjör. Född 1960, svensk.

Vice ordförande i Teknikföretagen och IVAs näringslivsråd. Styrelseledamot i Business Sweden, ICC och Tieto.

Aktier i Ratos (eget): 40 000 B-aktier
Optioner utställda av Ratos huvudägare i Ratos: 260 000