MENY
Meny
Aktien 2018-09-20 13:22 RATOS B 32,12 SEK

Möt Ratos medarbetare och Industrial Advisors

  • Carina Strid, Ekonomichef

  • Johan Rydmark, Director

  • Karl Molander, Head of Debt Management

  • Per Nordgren, Industrial Advisor

  • Peter Carrick, Industrial Advisor

Carina Strid, Ekonomichef

Som ekonomichef på Ratos har jag en mångfasetterad och engagerande roll. En stor bredd av frågor hamnar på mitt bord, allt ifrån finansiell rapportering och uppföljning av hur våra portföljbolag utvecklas i kombination med flertal specifika och komplexa redovisningsfrågor. Jag drivs av att få jobba med bredden av frågor som mitt jobb innebär, både internt på Ratos och ut mot våra portföljbolag. På det sättet jobbar jag strategiskt och långsiktigt men även med fokus på att lösa utmaningar på kortsiktig basis.

Jag stöttar bolagsteamen vid transaktioner och i olika situationer där min finansiella kunskap och nischkompetens är behjälplig. Ratos har historiskt verkat under konstant utveckling och förändring vilket inneburit att vi som ekonomiavdelning behövt och behöver vara anpassningsbara och flexibla. Detta ställer ytterligare krav på oss som team, en utmaning som gör mitt jobb extra dynamiskt och spännande.

Johan Rydmark, Director

Som Director och bolagsansvarig på Ratos har jag en varierande och stimulerande roll. Tillsammans med styrelse och ledning i de bolag jag ansvarar för driver vi på bolagsutvecklingen. Ratos tillför erfarenhet, kompetens, nätverk och kapital för att skapa rätt förutsättningar för ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet.

För att lyckas som ägare krävs ett ömsesidigt förtroende mellan ledning, styrelse och ägare. Min bild är att Ratos insats gör en stor skillnad i de bolag vi är engagerade i. Vi är ett aktivt, kravställande bollplank till våra bolag och ser till att det finns en genomarbetad strategi med ambitiösa verksamhetsmål för utveckling. Vi uppfattas som en pålitlig partner som utmanar status quo genom att bidra med nya perspektiv. Ratos kan ha en flexibel ägarhorisont, vilket jag tror är en förutsättning för att säkerställa en långsiktig och uthållig utveckling av ett företag.

Nebula är ett av vårt senaste exempel där Ratos som ägare lyckades väl med att fortsätta utveckla ett framgångsrikt entreprenörsdrivet företag och samtidigt skapa stora värden för våra aktieägare. 

Karl Molander, Head of Debt Management

Ratos är långsiktigt och arbetar oftast med något lägre belåning än vad de flesta PE-fonder gör. Detta i kombination med att få jobba närmare bolagen än vad man gör på bank, där jag kommer ifrån, är det som gör Ratos till en attraktiv arbetsplats. 

Per Nordgren, Industrial Advisor

Vad innebär din roll som Industrial Advisor på Ratos?

Mitt jobb innebär att bistå investeringsorganisationen i samband med utvärdering av aktuella investeringsmöjligheter samt att agera bollplank i specifika frågor rörande Ratos innehav. Därutöver ingår jag i Ratos svenska Advisory Board där syftet är att, tillsammans med övriga svenska Industrial Advisors, identifiera och diskutera nya investeringsmöjligheter. Alla Industrial Advisors har operationell, industriell och internationell erfarenhet, vilket gör oss till nyttiga diskussionspartners. Dessutom är vårt breda kontaktnät en viktig parameter, via personliga kontakter kan vi agera dörröppnare till intressanta bolag.

Vad kan du med din bakgrund bidra med till Ratos investeringsorganisation?

Jag har genom mina tidigare ledande befattningar i industriföretag operativ erfarenhet, bland annat drygt åtta år som VD för Hägglunds Drives (ett av Ratos tidigare innehav). Detta är till hjälp vid frågor om exempelvis våra innehavs etablering på nya marknader eller produktionsrelaterade frågor. Jag deltar i investeringsprocesser för att ge min syn på bolagets styrkor och svagheter samt utvecklingsmöjligheter. Därutöver kan jag bidra med att ge mitt perspektiv på att jobba med Ratos som ägare där jag ofta belyser Ratos styrka som långsiktig ägare som jobbar professionellt, aktivt och ansvarsfullt med ett tydligt fokus på verksamhetsutveckling.

Per är styrelseordförande i Ratos bolag LEDiL. 

Peter Carrick, Industrial Advisor

Som Industrial Advisor till Ratos arbetar jag utifrån min erfarenhet till stor del relationsbyggande för att hitta lämpliga förvärvsobjekt och bistår Ratos investeringsorganisation i arbetet med att sortera ut potentiella förvärvsmöjligheter. En viktig del av min roll är även att hitta personer som under själva förvärvsprocessen och innehavstiden kan hjälpa Ratos med sitt värdeskapande arbete. För mig är Ratos ett bolag som står och verkar utifrån starka värderingar med ett mänskligt ansikte. Det är en förmån för mig att få arbeta med så många begåvade kollegor, där jag hoppas kunna dela med mig av min erfarenhet.

Peter är styrelseordförande i Kvdbil.