MENY
Meny
Aktien 2018-03-16 17:29 RATOS B 33,66 SEK

Möt Ratos medarbetare och Industrial Advisors

  • Mikael Norlander, Senior Investment Director

  • Tero Merentie, Investment Manager

  • Karl Molander, Head of Debt Management

  • Per Nordgren, Industrial Advisor

  • Peter Carrick, Industrial Advisor

Mikael Norlander, Senior Investment Director

Vad gör en Senior Investment Director på Ratos?

Min roll som Senior Investment Director är mycket mångfacetterad och varierad. Vi jobbar teambaserat, och jag har därmed förmånen att, tillsammans med mycket kunniga kollegor, arbeta både med att utveckla våra befintliga bolag där jag ansvarar för Bisnode, Gudrun Sjödén Group och TFS, och med att hitta nya förvärvsmöjligheter. Till stor del handlar det om samspelet människor emellan då vi i bolagen jobbar aktivt genom styrelser och ledningar. Att bli en bra aktiv ägare tar tid och kräver att man samlar erfarenheter. Analys, styrning och ledarskap är en helhet som hänger samman. Under mina år som managementkonsult innan jag började på Ratos mötte jag olika private equity-aktörer och deras portföljbolag och upplevde stora skillnader. Inte minst i framtoning, värderingar och arbetssätt, vilket är faktorer som är viktiga för mig för att trivas på jobbet. Jag träffade även på Ratos i dessa sammanhang och gillade både människorna jag träffade och den syn på ägande som Ratos står för.

Vad skulle du vilja ge för råd till någon som vill arbeta som investerare och med aktivt ägande?

Att ha ett genuint intresse för hur företag fungerar och styrs tror jag är viktigast. Men också att vara nyfiken och ha en vilja att lära sig mer. Att bli en bra aktiv ägare tar tid och kräver att man samlar erfarenheter. Analys, styrning och ledarskap är en helhet som hänger samman. Företagsutveckling sker i många dimensioner och kan drivas utifrån många olika roller, men för att gilla att jobba som ägare bör man uppskatta mångsidigheten och helheten och vara bekväm i att verka genom andra. Och förstås tycka det är kul att göra affärer. För det krävs att man tar kalkylerade risker och vågar slå till.

Det gäller att välja rätt ägarbolag att jobba för. Under mina år som managementkonsult mötte jag olika private equity-aktörer och deras portföljbolag och upplevde stora skillnader. Inte minst i framtoning, värderingar och arbetssätt, vilket är faktorer som är viktiga för mig för att trivas på jobbet. Jag träffade även på Ratos i dessa sammanhang och gillade både människorna jag träffade och den syn på ägande som Ratos står för.

 

Tero Merentie, Investment Manager

Jag arbetar med ett av våra finska bolag och med nya investeringsmöjligheter, speciellt i Finland. Jag valde att arbeta på Ratos för att få ett långsiktigt perspektiv på bolagsutveckling i kombination med mer kortvariga och intensiva förvärvsprojekt. Dessutom är det viktigt för mig att jobba för ett bolag med bra värderingar, gott rykte samt skickliga och trevliga kollegor.

 

Karl Molander, Head of Debt Management

Ratos är långsiktigt och arbetar oftast med något lägre belåning än vad de flesta PE-fonder gör. Detta i kombination med att få jobba närmare bolagen än vad man gör på bank, där jag kommer ifrån, är det som gör Ratos till en attraktiv arbetsplats.

 

Per Nordgren, Industrial Advisor

Vad innebär din roll som Industrial Advisor på Ratos?

Mitt jobb innebär att bistå investeringsorganisationen i samband med utvärdering av aktuella investeringsmöjligheter samt att agera bollplank i specifika frågor rörande Ratos innehav. Därutöver ingår jag i Ratos svenska Advisory Board där syftet är att, tillsammans med övriga svenska Industrial Advisors, identifiera och diskutera nya investeringsmöjligheter. Alla Industrial Advisors har operationell, industriell och internationell erfarenhet, vilket gör oss till nyttiga diskussionspartners. Dessutom är vårt breda kontaktnät en viktig parameter, via personliga kontakter kan vi agera dörröppnare till intressanta bolag.

Vad kan du med din bakgrund bidra med till Ratos investeringsorganisation?

Jag har genom mina tidigare ledande befattningar i industriföretag operativ erfarenhet, bland annat drygt åtta år som VD för Hägglunds Drives (ett av Ratos tidigare innehav). Detta är till hjälp vid frågor om exempelvis våra innehavs etablering på nya marknader eller produktionsrelaterade frågor. Jag deltar i investeringsprocesser för att ge min syn på bolagets styrkor och svagheter samt utvecklingsmöjligheter. Därutöver kan jag bidra med att ge mitt perspektiv på att jobba med Ratos som ägare där jag ofta belyser Ratos styrka som långsiktig ägare som jobbar professionellt, aktivt och ansvarsfullt med ett tydligt fokus på verksamhetsutveckling.

Per är styrelseordförande i Ratos bolag Ledil.

 

Peter Carrick, Industrial Advisor

Som Industrial Advisor till Ratos arbetar jag utifrån min erfarenhet till stor del relationsbyggande för att hitta lämpliga förvärvsobjekt och bistår Ratos investeringsorganisation i arbetet med att sortera ut potentiella förvärvsmöjligheter. En viktig del av min roll är även att hitta personer som under själva förvärvsprocessen och innehavstiden kan hjälpa Ratos med sitt värdeskapande arbete. För mig är Ratos ett bolag som står och verkar utifrån starka värderingar med ett mänskligt ansikte. Det är en förmån för mig att få arbeta med så många begåvade kollegor, där jag hoppas kunna dela med mig av min erfarenhet.

Peter är styrelseordförande i Kvdbil.