MENY
Meny
Aktien 2018-09-18 17:29 RATOS B 31,56 SEK

Frågor och svar

Här sammanfattar vi de vanligaste frågorna vi får.

Om Ratos

Vad står Ratos för?

Det står för Ragnar och Torsten Söderberg som var barnbarn till grundaren av Söderberg & Haak vilket är ursprunget till det som sedan blev Ratos.

När grundades Ratos?

Ratos har sitt ursprung i stålgrossisten Söderberg & Haak som grundades redan 1866. Verksamheten utvecklades sedan till att omfatta investeringar i rörelsedrivande företag inom främst handel och verkstad, liksom en börsnoterad aktieportfölj. Bolaget namnändrades till Ratos 1934 och börsnoterades 1954. Läs mer om Ratos historia.

Vad har ni för affärsidé?

Ratos är ett investeringsbolag vars verksamhet består av förvärv, utveckling och försäljning av företrädesvis onoterade nordiska företag. Ratos ska över tid skapa högsta möjliga avkastning genom att som aktiv ägare förverkliga potentialen i ett antal utvalda bolag och investeringssituationer. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Läs mer om Ratos affärsidé, mål och investeringsstrategi.

Hur många medarbetare har Ratos?

Totalt är vi 22 personer på vårt huvudkontor i Stockholm, varav hälften arbetar i investeringsorganisationen. Läs mer om Ratos organisation.

Varför inriktar ni er inte på en eller ett fåtal branscher där ni blir specialister?

Vår kompetens är inte branschspecifik utan ligger i första hand inom strategisk affärsutveckling, strukturella frågor och finansiell analys samt i vårt nätverk av erfarna industriella aktörer. Vår finansiella styrka är också av betydelse för vår möjlighet att göra affärer.

Specifik branschkunskap får vi dels genom vårt nätverk, dels genom att i särskilda fall anlita branschexpertis i form av t ex konsulter.

Medverkar ni till att starta nya företag?

I regel investerar inte Ratos i tidiga skeden i bolagen livscykler. Målsättningen vid nya förvärv är att bolaget ska ha potentialen att kunna växa till 0,5 miljarder kr i aktievärde de närmsta fem åren. Vi investerar som en högsta nivå upp till 2 miljarder kr i aktievärde i ett enskilt bolag. Ytterligare information kring vår investeringsstrategi finns här.

Hur ser Ratos förvärvsprocess ut?

Företag med en tydlig utvecklingspotential, människor med starkt driv och innovativa idéer och som har potential att uppfylla Ratos avkastningsmål är intressanta investeringsmöjligheter. Ratos investerar framförallt i onoterade företag i Norden och gärna i partnerskap med entreprenörer och andra ägare som ser fördelen med vår profil, flexibla ägarhorisont och starka värdegrund. Varje år analyseras ett stort antal intressanta investeringsmöjligheter, där endast några få leder till förvärv. De flesta idéerna genereras inom Ratos investeringsorganisation, andra kommer via vårt nordiska kontaktnät. Vi deltar också i processer som drivs av investmentbanker och andra rådgivare. Läs mer om Ratos förvärvsprocess här och om hur Ratos arbetar här.

Investerar Ratos i alla branscher?

Ratos investerar i alla branscher förutom i företag som är verksamma inom vapenindustrin, bidrar till allvarlig miljöskada, producerar eller aktivt tillhandahåller pornografi eller tillverkar tobaksprodukter. I övrigt är vi ”kreativa opportunister”. Det viktigaste för Ratos är att investera i företag som bidrar till att öka värdet för såväl meddelägare, såsom bolaget i sig, som våra aktieägare.

Aktien

Hur har Ratos totalavkastning utvecklats?

Du kan själv beräkna totalavkastningen för aktien i olika tidsperioder, klicka här.

Vad har Ratos för utdelningspolicy för stamaktien?

Utdelningen på stamaktier ska över tid spegla den faktiska resultatutvecklingen i Ratos och en jämn utveckling av utdelningen eftersträvas. Historiskt har drygt 50% av resultatet efter skatt delats ut.

Är det skillnad i rösträtt mellan aktieslagen?

Ratos har två aktieslag: A- och B-aktier. A-aktien motsvarar en röst och B-aktien motsvarar en tiondels röst (0,1).

När måste man senast ha köpt aktier för att ta del av utdelningen?

Gällande A- och B-aktier måste dessa ha köpts senast samma dag som årsstämman. 

När betalas utdelningen ut?

Normalt sker utbetalningen från Euroclear cirka 5 bankdagar efter ordinarie bolagsstämma.

Mer information om utdelningen.

Var hittar jag uppgifter om historisk kursutveckling?

Under fliken Investor Relations/Aktien finns historiska kursdata för Ratos B-aktier.