Ratos i korthet

 • Per-Olof Söderberg

  Styrelseordförande

 • Jonas Wiström

  VD

   

   

   

 • Ratos

  Drottninggatan 2, Stockholm

 • Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden.
 • Vårt mål är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i de bolag vi investerar i och att genomföra värdeskapande transaktioner.
 • Vi skapar värde genom att vara partnern som tar vara på affärsmöjligheter och tillför idéer, erfarenhet, kapital och kontakter. Vår verksamhet handlar om att vara entreprenöriell och en förutsättning för vår framgång är att attrahera och utveckla engagerade medarbetare och bygga viktiga relationer.
 • Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har en balanserad portfölj, med exponering mot flera branscher och marknader, som förväntas ge en god avkastning över tid.