MENY
Meny
Aktien 2020-05-29 17:29 RATOS B 24,82 SEK

Delårsrapport januari-mars 2020

2020-04-28

Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2020 kl. 08.00 CET.

Förbättrat rörelseresultat och fortsatt god tillväxt i första kvartalet

  • Nettoomsättningen för Ratos affärsområden ökade med 7%, varav 10% organiskt, och uppgick till 5 584 MSEK (5 210)
  • EBITA för Ratos affärsområden uppgick till 107 MSEK (75)
  • Rörelseresultat för Ratoskoncernen uppgick till 61 MSEK (27)
  • Nettokassan i moderbolaget uppgick till 1 391 MSEK
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,38 SEK (-0,35)

All information relaterad till delårsrapporten finns här.

 

Stockholm den 28 april 2020
Jonas Wiström
VD

För ytterligare information:
Jonas Wiström, VD, 08-700 17 00
Jonas Ågrup, Tf CFO, 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR- och presschef, 08-700 17 98, helene.gustafsson@ratos.se