MENY
Meny
Aktien 2020-07-03 17:29 RATOS B 25,28 SEK

Styrelsens förslag till utdelning i Ratos samt rapport för fjärde kvartalet och helåret 2018 publiceras

2019-02-07

Denna information är sådan information som Ratos AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2019 kl 23.00 CET.

Styrelsen i Ratos AB har vid ett styrelsemöte idag beslutat föreslå årsstämman en utdelning på 0,50 (2,00) SEK per aktie för räkenskapsåret 2018. Med hänsyn till styrelsens förslag om en lägre utdelning tidigarelägger Ratos också offentliggörandet av sin rapport för fjärde kvartalet och helåret 2018 som publiceras idag.

Styrelsen har beslutat föreslå en utdelning om 0,50 SEK (2,00) per aktie. Utdelningsförslaget syftar till att vidmakthålla Ratos goda finansiella position mot bakgrund av resultatet för 2018.

”Utdelningsförslaget ska ses mot bakgrund av att Ratos ska kunna stå starkt för framtiden samt Ratos finansiella utveckling under 2018. Det ger oss större utrymme att utnyttja de möjligheter som kan uppstå”, säger Ratos styrelseordförande Per-Olof Söderberg.

Eftersom styrelsens förslag till utdelning baseras på Ratos finansiella utveckling under 2018 behöver bolaget offentliggöra densamma. Ratos tidigarelägger därför publiceringen av rapporten för fjärde kvartalet och helåret 2018 till idag. Den föraviserade rapportdagen var den 15 februari 2019.

En telefonkonferens hålls imorgon den 8 februari kl 10.00. För att delta i telefonkonferensen, ring +46 505 583 59 (SE), +44 33 3300 9269 (UK) eller +1 833 526 8380 (US) fem minuter före konferensens start. Detta ersätter telefonkonferensen den 15 februari.

Det fullständiga utdelningsförslaget kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman.

All information relaterad till bokslutskommunikén finns här.

För ytterligare information:
Jonas Wiström, VD Ratos, 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR- och presschef Ratos, 070-868 40 50