MENY
Meny
Aktien 2020-07-07 17:29 RATOS B 26,52 SEK

Delårsrapport januari-september 2019

2019-11-05

Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 november 2019 kl. 08.00 CET.

Ökat resultat och god tillväxt i Ratos bolag under tredje kvartalet

  • Nettoomsättningen för Ratos affärsområden ökade med 17%, varav 16% organiskt, och uppgick till 5 943 MSEK (5 071)
  • EBITA för Ratos affärsområden, exklusive IFRS 16, uppgick till 302 MSEK (120)
  • Rörelseresultat för koncernen enligt IFRS uppgick till 832 MSEK (184)
  • Försäljningen av Ratos fastighet Lejonet 4 har slutförts. Realisationsresultatet uppgår till 487 MSEK och ingår i rörelseresultatet för koncernen
  • Nettokassan i moderbolaget uppgick till 1 565 MSEK


All information relaterad till delårsrapporten finns här.

 

Stockholm den 5 november 2019
Jonas Wiström
VD

 

För ytterligare information:
Jonas Wiström, VD, 08-700 17 00
Peter Wallin, CFO, 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR- och presschef, 08-700 17 98