MENY
Meny
Aktien 2020-07-01 17:29 RATOS B 25,10 SEK

Delårsrapport januari-juni 2019

2019-08-16

Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2019 kl. 08.00 CET.

Ratos bolagsportfölj växer men projektnedskrivningar påverkade resultatet i andra kvartalet

  • Projektnedskrivningar i HENT påverkade resultatet för bolagsportföljen negativt med -133 MSEK
  • Nettoomsättningen för bolagsportföljen uppgick till 7 096 MSEK (6 495), en ökning med 9% organiskt
  • EBITA, exklusive IFRS 16, uppgick till 670 MSEK (802)
  • För rullande 12 månader uppgick vinsten i bolagsportföljen till 768 MSEK (1 069)
  • Rörelseresultat enligt IFRS uppgick till 674 MSEK (837)

 

All information relaterad till delårsrapporten finns här 

Stockholm den 16 augusti 2019
Jonas Wiström
VD

För ytterligare information:
Jonas Wiström, VD, 08-700 17 00
Peter Wallin, CFO, 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR- och presschef, 08-700 17 98