MENY
Meny
Aktien 2020-05-29 17:29 RATOS B 24,82 SEK

Valberedningens förslag till styrelse i Ratos inför årsstämman 2018

2018-02-13

Ratos valberedning föreslår årsstämman 2018 sex ordinarie styrelseledamöter, en minskning med en, och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Per-Olof Söderberg, som även föreslås väljas till ordförande i styrelsen, Ulla Litzén, Annette Sadolin, Karsten Slotte, Jan Söderberg samt Jonas Wiström (VD). Charlotte Strömberg har avböjt omval.

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till Ratos årsstämma som kommer att hållas den 3 maj 2018 kl 14.00 på Skandiascenen, Cirkus, i Stockholm.

Valberedningen består av Ragnar Söderberg (Ragnar Söderbergs stiftelse, samt närståendes innehav), valberedningens ordförande, Jan Söderberg (eget och närståendes innehav), Maria Söderberg (Torsten Söderbergs Stiftelse, samt eget innehav), Erik Brändström (Spiltan Fonder AB), Håkan Roos (Roosgruppen AB) samt Per-Olof Söderberg, ordförande i Ratos styrelse.

För ytterligare information:
Ragnar Söderberg, valberedningens ordförande, 070-232 91 81
Helene Gustafsson, IR- och presschef Ratos, 08-700 17 98