MENY
Meny
Aktien 2020-07-13 09:24 RATOS B 26,56 SEK

Ratos avyttrar sina aktier i Gudrun Sjödén Group

2018-09-12

Ratos har tecknat avtal om att sälja samtliga aktier, motsvarande en ägarandel om 30%, i intresseföretaget Gudrun Sjödén Group till VD och grundaren Gudrun Sjödén. Gudrun återtar i samband med transaktionen fullt ägande av bolaget. Ratos erhåller ca 225 Mkr i samband med försäljningen.

Gudrun Sjödén Group, ett internationellt designföretag med unik färgstark design och tydlig hållbarhetsprofil, startades 1976 av Gudrun Sjödén. Företaget drivs fortfarande med Gudrun som aktiv huvudägare, VD och chefsdesigner.

- Efter två års samarbete har Ratos och Gudrun Sjödén gemensamt beslutat att bolaget i fortsättningen kommer vara helägt av Gudrun, VD, ägare och grundare. Vi är övertygade om att bolaget kommer att fortsättas utvecklas väl under ett ägande lett av Gudrun. Ratos realiserar i och med avyttringen en god investering och fortsätter arbetet med innehavsportföljen, säger Jonas Wiström, VD Ratos.

- Samarbetet med Ratos under de två senaste åren har också varit lärorikt och utvecklande för Gudrun Sjödén Group. Min drivkraft att aktivt äga och utveckla bolaget är fortsatt stark, varför jag har valt att återinvestera och i egen regi fortsätta utvecklingen mot ett allt mer globalt och digitalt Gudrun Sjödén Group, säger Gudrun Sjödén, VD och ägare.

Ratos har varit delägare i Gudrun Sjödén Group sedan september 2016. Under Ratos innehavsperiod har bolaget haft en positiv resultatutveckling och utvecklats som varumärke med investeringar i organisation, digitalisering och ökad kundnytta. Avtal har nu ingåtts om försäljning av Ratos samtliga aktier. Ratos erhåller ca 225 Mkr i samband med försäljningen. Total investering i bolaget uppgår till 160 Mkr för 30% i bolaget.

Avyttringen uppskattas ge en positiv resultateffekt om ca 30 Mkr och förväntas slutföras under tredje kvartalet 2018.

För ytterligare information:
Jonas Wiström, VD, Ratos, 08-700 17 00
Anders Slettengren, Vice President, Ratos, 072-589 89 00
Helene Gustafsson, IR- och presschef, Ratos, 070-868 40 50