MENY
Meny
Aktien 2020-07-07 17:29 RATOS B 26,52 SEK

HENT tecknar kontrakt värt cirka 1 miljard NOK

2018-10-22

HENT, ledande norsk byggentreprenör inriktad på byggnation av offentliga och kommersiella fastigheter, har tecknat avtal om ett större projekt i Oslo. HENT har fått uppdraget att bygga delar av nya Livsvitenskapsbygget vid Oslo Universitetet på uppdrag av Statsbygg. Ordervärdet uppgår till cirka 1 miljard NOK.

Statsbygg har gett HENT i uppdrag att bygga delar av blivande Livsvitenskapsbygget vid Oslo Universitet. Den nya fakulteten är ett samverkansprojekt som omfattar cirka 66 700 kvadratmeter. Kontraktet gäller den så kallade samverkansfasen och innebär att HENT, Statsbygg och övriga intressenter inkluderas i planeringen av byggprojektet.

- Detta är ett viktigt och krävande projekt som passar bra utifrån vår kompetens och kapacitet. Vi är mycket stolta och glada att Statsbygg har valt oss som entreprenörer till just detta projekt, säger Jan Jahren, VD HENT.

Ratos investerade i HENT 2013 med en ägarandel om 73%. HENT har cirka 870 medarbetare och en omsättning 2017 på 7 034 MNOK och EBITA på 253 MNOK.

För ytterligare information:
Mårten Bernow, Director Ratos, 072-241 97 42
Helene Gustafsson, IR- och presschef Ratos, 070-868 40 50