MENY
Meny
Aktien 2020-06-05 17:29 RATOS B 27,70 SEK

HENT säljer bostadsutvecklingsverksamhet

2018-04-23

Ratos dotterbolag HENT har tecknat avtal om att sälja sin bostadsutvecklingsverksamhet, HENT Eiendomsinvest, till Fredensborg Bolig. Försäljningen innebär en reavinst om ca 85 MNOK.

HENT har tecknat avtal om att sälja sitt dotterbolag HENT Eiendomsinvest till Fredensborg Bolig. Till avtalet finns en potentiell tilläggsköpeskilling om Fredensborg Bolig väljer att utnyttja en option de övertar kopplad till utbyggnad av ett projekt utanför Oslo. Försäljningen av verksamheten väntas ge en reavinst om ca 85 MNOK, inklusive potentiell tilläggsköpeskilling. Försäljningen förväntas slutföras under andra kvartalet 2018.

HENT Eiendomsinvest utgör majoriteten av HENTs nuvarande bostadsutvecklingsverksamhet och omfattar ca 1 200 planerade lägenheter där HENTs ägarandel i genomsnitt uppgår till knappt 50%. Verksamheten bidrog per 31 december 2017 ännu inte med något betydande resultat.

- HENT har på kort tid etablerat sig som en aktör på den norska bostadsutvecklingsmarknaden, med en intention om ett långsiktigt engagemang. Fredensborg Bolig har dock gett oss ett mycket attraktivt bud och de är en köpare med betydande kompetens att driva verksamheten vidare, säger Mårten Bernow, Director på Ratos.

För ytterligare information:
Mårten Bernow, Director Ratos, 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR- och Presschef Ratos, 08-700 17 98