MENY
Meny
Aktien 2020-06-05 17:29 RATOS B 27,70 SEK

Aibel tilldelas nytt kontrakt för Johan Sverdrup-fältet

2018-04-05

Denna information är sådan information som Ratos AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2018 kl. 07.15 CET.

Statoil har idag tilldelat Aibel ett intentionsavtal för projektering, inköp och byggnation av däcket till en processplattform på Johan Sverdrup-fältet. Det slutliga kontraktet förväntas undertecknas senare i år och har ett uppskattat värde om ca 8 miljarder norska kronor. 

Kontraktet, som är Aibels största hittills och ett av de enskilt största kontrakt som blivit tilldelat på norsk sockel, omfattar projektering, inköp och byggnation (EPC - Engineering, Procurement, Construction) av en processplattform (P2) för utbyggnationen av Johan Sverdrup-fältet, fas 2. Plattformen kommer att bestå av tre moduler, varav två kommer att byggas på Aibels varv i Haugesund och den tredje modulen på Aibels varv i Thailand. Projekteringen startar omedelbart medan byggnationen startar under 2019. Det färdiga plattformsdäcket på cirka 23 000 ton är planerat för leverans till Statoil under 2022. Projektet kommer som mest att sysselsätta cirka 3 500 medarbetare.

-  Det är mycket glädjande att Aibel tilldelats detta stora och viktiga kontrakt, vilket är ett bevis på bolagets kompetens och konkurrenskraft samt erfarenheten från leveransen av Johan Sverdrup-borrplattformen, säger Ratos VD Jonas Wiström.

Aibel är ett ledande serviceföretag för olje- och gasindustrin. Företaget är också etablerat inom förnyelsebar energi. Aibel har cirka 4 000 anställda. Ratos ägarandel i Aibel uppgår till 32%.


För ytterligare information:
Jonas Wiström, VD, 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR-och presschef, 08-700 17 98