MENY
Meny
Aktien 2020-06-02 16:06 RATOS B 25,60 SEK

Ratos har sålt sitt innehav om 23,6% i Arcus

2017-03-20

Ratos har sålt sitt aktieinnehav om 23,6% i Arcus ASA (publ) ("Arcus") till Canica AS och Sundt AS. Försäljningen gjordes till ett pris om 47,40 NOK per aktie, totalt 762 MNOK, och ger en estimerad exitvinst om cirka 30 Mkr. Ratos äger efter försäljningen inga aktier i Arcus.

Ratos har gått med på att sälja totalt 16 077 244 aktier i Arcus till ett pris om 47,40 NOK per aktie till de befintliga ägarna Canica AS (15 200 000) och Sundt AS (877 244). Försäljningen har utförts med samtycke från Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) och ABG Sundal Collier ASA, som agerade Joint Global Coordinators i samband med Arcus börsnotering. Canica AS och Sundt AS har gått med på att ta över den lock-up, vilken ursprungligen ingåtts av Ratos vid tidpunkten för börsintroduktionen, för resterande tid av den existerande lock-up perioden.

Försäljningsbeloppet uppgår till 762 MNOK och ger en estimerad exitvinst om cirka 30 Mkr. Arcus börsnoterades i december 2016 på Oslo Børs och har i och med denna försäljning gett en total estimerad exitvinst om cirka 1 430 Mkr och en årlig genomsnittlig avkastning (IRR) om 30% samt en money multiple om 5,7x i SEK (6,2x i NOK).

- Under våra elva år som ägare har Arcus utvecklats från en i huvudsak norsk spritproducent till en av Nordens ledande vin- och spritleverantörer. Efter den lyckade börsnoteringen har Arcus haft en fortsatt positiv utveckling på börsen. När Canica AS, som är Arcus näst största ägare och en investerare som vi har stor respekt för, kontaktade oss och gav ett erbjudande på vår ägarandel tyckte vi det var lämpligt att lämna över till en ny huvudägare. Försäljningen innebär en realisering av det värde som skapats över tid och är i linje med Ratos strategi att förvärva, utveckla samt avyttra bolag, säger Mikael Norlander, Investment Director Ratos.

För ytterligare information:
Helene Gustafsson, IR- och Presschef Ratos, 08-700 17 98
Mikael Norlander, Investment Director Ratos, 08-700 17 24