MENY
Meny
Aktien 2020-07-07 17:29 RATOS B 26,52 SEK

Ratos årsredovisning 2016 offentlig

2017-03-03

Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 mars 2017 kl. 09.00 CET.

Ratos årsredovisning för 2016, på svenska och engelska, finns nu tillgänglig på www.ratos.se i pdf-format. Årsredovisningen kan även beställas via Ratos hemsida.

Årsstämman äger rum torsdagen den 6 april 2017 kl 14.00 på Skandiascenen, Cirkus, Stockholm. Fullständiga stämmohandlingar finns på www.ratos.se där också anmälan om deltagande kan göras.


För ytterligare information:
Helene Gustafsson, IR-och presschef, 08-700 17 98