MENY
Meny
Aktien 2020-07-10 17:29 RATOS B 26,46 SEK

Ratos äger 23,6% i Arcus

2017-01-02

Inte för offentliggörande, distribution eller publicering, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada eller Japan.

Efter avslutad stabiliseringsperiod uppgår Ratos ägarandel i Arcus till 23,6%. Arcus ASA (publ) noterades på Oslo Børs (ticker ARCUS) med första handelsdag den 1 december 2016.

ABG Sundal Collier ASA har på uppdrag av Ratos delvis nyttjat övertilldelningsoptionen vilket medfört att Ratos har sålt 4 494 202 aktier i Arcus ASA (publ) ("Arcus") till ett pris om 43 NOK per aktie. Ratos äger därmed 16 077 244 aktier, motsvarande cirka 23,6%, av samtliga aktier i Arcus. Med anledning av detta kommer Ratos att avge ett flaggningsmeddelande. Ratos har förbundit sig att inte sälja några ytterligare aktier i Arcus under en period om 180 dagar efter första handelsdagen.


För ytterligare information:
Helene Gustafsson, IR-ansvarig, 08-700 17 98
Elin Ljung, Kommunikationschef, 08-700 17 20