MENY
Meny
Aktien 2020-07-13 09:39 RATOS B 26,50 SEK

Ledil omfinansieras - Ratos erhåller 18 MEUR

2017-02-06

Ratos dotterbolag Ledil, en ledande global aktör inom sekundäroptik till LED-belysning, omfinansieras. Ratos erhåller en utdelning om cirka 18 MEUR för sin ägarandel om 66%. Omfinansieringen har möjliggjorts av en stark lönsam tillväxt och god utveckling i verksamheten.
 

Ledil är en finsk ledande global aktör inom sekundäroptik till LED-belysning. Produkterna säljs av egna säljare samt via agenter och distributörer i Europa, Nordamerika och Asien. Ratos förvärvade Ledil 2014 och bolaget har de senaste åren fortsatt visa stark tillväxt och god utveckling i verksamheten. För de första nio månaderna 2016 uppgick omsättningen till cirka 29 (24) MEUR, en tillväxt om cirka 22% och en EBITA marginal om cirka 32%.

- Ledil har fortsatt visa en god organisk tillväxt drivet av en ökad efterfrågan på samtliga större marknader. De fortsatt positiva framtidsutsikterna, den starka finansiella ställningen och stabila kassaflöden möjliggör en omfinansiering och utdelning, samtidigt som vi behåller en god kapitalstruktur i bolaget för vidare tillväxt, säger Daniel Repfennig, Senior Investment Manager på Ratos.

Ratos erhåller cirka 18 MEUR i utdelning som betalas ut i februari månad. Ratos koncernmässigt bokförda värde på Ledil kommer att justeras ned med motsvarande belopp. Omfinansieringen påverkar inte Ratos­koncernens resultat. Ratos ägarandel i Ledil är 66% och Ratos nettoinvesterade belopp uppgår till 460 Mkr innan utdelning. I och med omfinansieringen har knappt 40% av Ratos initiala investering återbetalats.

För ytterligare information:
Daniel Repfennig, Senior Investment Manager Ratos, 08-700 17 94
Helene Gustafsson, IR-ansvarig Ratos, 08-700 17 98