MENY
Meny
Aktien 2020-06-05 17:29 RATOS B 27,70 SEK

Jonas Wiström ny VD för Ratos, Per-Olof Söderberg ny styrelseordförande

2017-12-13

Denna information är sådan information som Ratos AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2017 kl. 7.45 CET.

Ratos styrelse har utsett nuvarande styrelseordförande, Jonas Wiström, till ny VD från den 13 december 2017. I samband med det lämnar Magnus Agervald Ratos med omedelbar verkan. Styrelsen har inom sig utsett Per-Olof Söderberg till ny styrelseordförande, och Jan Söderberg till en ny post som vice styrelseordförande. Styrelsens bedömning är att förändringarna är nödvändiga för att kunna skapa värde.

- Styrelsen är inte nöjda med Ratos utveckling. För implementeringen av den nya strategiska inriktningen som framtogs under året anser vi att det behövs ett annat ledarskap. Vi anser att Jonas Wiströms erfarenhet och ledarskap passar bättre för den uppdaterade strategin. Ratos, med sina dryga 150 år som bolag, har historiskt verkat under ständig förändring och förnyelse, och detta är än mer viktigt idag, säger Per-Olof Söderberg, ny styrelseordförande.

- Jag ser fram emot en operativ roll i Ratos. Jag och styrelsen tror på den nya strategiska inriktningen. Nu vill jag tillsammans med Ratos organisation se till hur vi på bästa sätt genomför den. Inom portföljbolagens ledningar och styrelser finns viktig kompetens som jag också vill utnyttja för att säkerställa bättre värdeskapande för Ratos som helhet. Mitt uppdrag är tydligt, att öka aktieägarvärdet, säger nye VDn Jonas Wiström.

Styrelsens ordförande, Per-Olof Söderberg, avslutar:
- Styrelsen vill också framföra ett stort tack till Magnus Agervald som under sin tid på Ratos gjort viktiga avtryck. Han har minskat de operativa förvaltningskostnaderna, avvecklat underpresterande bolag och drivit ett viktigt plattformsförvärv i mål.

Enligt sitt anställningsavtal har Magnus Agervald en uppsägningstid på 12 månader som avräknas mot eventuella inkomster i nya uppdrag. Maximal total kostnad kommer att redovisas i samband med Ratos nästa delårsrapport.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Per-Olof Söderberg, styrelseordförande Ratos, 08-700 17 98
Helene Gustafsson, IR- och presschef Ratos, 08-700 17 98