MENY
Meny
Aktien 2020-07-01 17:29 RATOS B 25,10 SEK

Förändringar i Ratos valberedning

2017-12-19

Som en följd av att Ratos styrelse utsett Jonas Wiström till ny VD och Per-Olof Söderberg till ny styrelseordförande ingår Per-Olof Söderberg i Ratos valberedning istället för Jonas Wiström.

Efter denna ändring består valberedningen av:  

  • Ragnar Söderberg, utsedd av Ragnar Söderbergs stiftelse, samt närståendes innehav
  • Jan Söderberg, eget och närståendes innehav 
  • Maria Söderberg, utsedd av Torsten Söderbergs Stiftelse, samt eget innehav
  • Erik Brändström, utsedd av Spiltan Fonder AB
  • Håkan Roos, utsedd av Roosgruppen AB
  • Per-Olof Söderberg, ordförande i Ratos styrelse

  

För ytterligare information:
Ragnar Söderberg, valberedningens ordförande, 070-232 91 81
Helene Gustafsson, IR- och presschef Ratos, 08-700 17 98