MENY
Meny
Aktien 2020-07-07 17:29 RATOS B 26,52 SEK

Förändrat antal aktier och röster i Ratos AB

2017-06-30

Ratos har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört en obligatorisk inlösen av samtliga preferensaktier av serie C, vilket har resulterat i att antalet aktier och röster i Ratos har förändrats.

Efter genomförd inlösen av samtliga 830 000 preferensaktier av serie C uppgår det totala antalet aktier i Ratos till 324 140 896, varav 84 637 060 A-aktier och 239 503 836 B-aktier. Varje aktie av serie A berättigar till en röst och varje aktie av serie B berättigar till en tiondels röst. Det totala antalet röster uppgår till 108 587 444.För ytterligare information:
Magnus Agervald, vd Ratos, 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR- och presschef Ratos, 08-700 17 98