MENY
Meny
Aktien 2020-06-05 17:29 RATOS B 27,70 SEK

Daniel Spasic lämnar sin roll som VD för TFS

2017-07-17

Daniel Spasic har valt att lämna sin roll som VD för Ratos dotterbolag TFS, en internationell klinisk Contract Research Organisation (CRO) som genomför kliniska studier åt läkemedels,- bioteknik- och medicintekniska bolag. James Utterback har utsetts som tillförordnad VD tills en permanent VD har rekryterats.

TFS har de senaste åren gjort vidare satsningar inom terapeutisk expertis, internationalisering, organisation och tjänsteerbjudande. Daniel Spasic, grundare och VD för TFS sedan 1996, har varit en viktig del i denna strategifokusering. Daniel har nu valt att lämna bolaget och James Utterback, rådgivare åt styrelsen i TFS med lång erfarenhet inom läkemedelsindustrin, har utsetts som tillförordnad VD från och med den 14 augusti. Rekryteringsprocessen för en permanent ersättare har påbörjats.

- Daniel har som grundare för TFS och under sina tjugo år som VD framgångsrikt med sin branschexpertis byggt och utvecklat TFS till ett internationellt bolag inom klinisk kontraktsforskning. TFS har under Daniels ledning positionerat sig som ett bolag med fokus på små- och medelstora life science-kunder. Daniel har nu, vid en naturlig tidpunkt då TFS tar nästa steg i sin tillväxtresa med en tydlig målbild och en väl definierad strategi, valt att lämna sin VD-roll i bolaget, säger Mikael Norlander, Senior Investment Director på Ratos och bolagsansvarig för TFS. 

Daniel kommer att kvarstå som en viktig ägare i TFS med 40% av aktierna.

Ratos blev delägare i TFS 2015. Bolaget bedriver idag, på uppdrag av sina kunder, kliniska prövningar i mer än 40 länder, och arbetar med en bred internationell kundbas med ledande forskningsbolag. Antalet anställda uppgår till cirka 750 och tjänsteomsättningen per rullande 12 månader per 31 mars 2017 uppgick till 60,6 MEUR och rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 6,5 MEUR.För ytterligare information:
Mikael Norlander, Senior Investment Director, 08-700 17 00