MENY
Meny
Aktien 2020-07-10 17:29 RATOS B 26,46 SEK

Kommuniké från Ratos extra bolagsstämma den 14 juni 2017

2017-06-14

 

Ratos avhöll en extra bolagsstämma i Sibeliussalen, Finlandshusets konferens, Snickarbacken 4, Stockholm den 14 juni 2017.

Ratos informerade i ett pressmeddelande den 11 maj 2017 att Ratos dotterbolag Sophion Holding AB har ingått avtal om försäljning av samtliga aktier i Sophion Bioscience A/S till Sapphire Bioscience Holding ApS, ett nybildat förvärvsbolag som är kontrollerat av Thais Johansen, verkställande direktör i Sophion Bioscience A/S.

Stämman beslutade idag, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna överlåtelsen av samtliga aktier i Sophion Bioscience A/S till Thais Johansens kontrollerade bolag.

Överlåtelsen förväntas att slutföras under juni och ger inte upphov till någon väsentlig reavinst eller reaförlust i Ratos.

För ytterligare information:
Magnus Agervald, vd Ratos, 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR- och presschef Ratos, 08-700 17 98