MENY
Meny
Aktien 2020-07-10 17:29 RATOS B 26,46 SEK

Ratos förvärvar Plantagen

2016-09-27

Ratos har tecknat avtal om att förvärva 100% av aktierna i Plantagen, Nordens ledande butikskedja inom växter och växttillbehör, från fonder förvaltade av Apax Partners, ett ledande globalt riskkapitalbolag. Köpeskillingen (equity value) för 100% av bolaget uppgår till cirka 1,2 miljarder NOK motsvarande ett enterprise value om cirka 2,9 miljarder NOK.

Plantagen är Nordens ledande kedja för försäljning av växter och växttillbehör med totalt 124 butiker i Norge, Sverige och Finland främst inriktade mot konsumenter. Marknaden för växter och växttillbehör har en stabil tillväxt och underliggande positiva trender i form av ökat intresse för odling, växter och heminredning. Plantagen grundades 1986 i Norge och har sedan dess utvecklat sin verksamhet, stärkt sitt varumärke och genomfört en bred etablering i Norden och innehar nu en marknadsledande position. Plantagen har cirka 1 200 medarbetare och den årliga omsättningen för senaste rullande tolv månaders period per juni 2016 uppgick till cirka 3,7 miljarder NOK med ett rörelseresultat (operativ EBITDA) om cirka 370 MNOK.

- Plantagens ledande marknadsposition, starka varumärke och produktutbud på en icke-cyklisk marknad med stabil tillväxt är mycket attraktivt. Vi ser en fortsatt stor potential för ökad försäljning inom både nuvarande garden centers och den nya satsningen på mindre, mer centralt belägna butiker. Bolaget arbetar idag med ett utökat fokus på produktsortimentet inom växter för att möta det ökande intresset för trädgård och odling vilket vi ser som en framgångsrik strategi för fortsatt värdetillväxt. Vår erfarenhet av att driva tillväxt i konsumentbolag tillsammans med bolagets starka ledning och ambitiösa affärsplan gör att detta är en mycket intressant investering för Ratos, säger Lars Johansson, tf vd Ratos.

- Växtindustrin har stor potential. Plantagens verksamhet bygger på en positiv kärnprodukt som kunder och medarbetare har ett genuint intresse för och vårdar. Plantagen har ett starkt varumärke och en bred etablering i Norden inom ett attraktivt marknadssegment där vi ser stora utvecklingsmöjligheter att bygga vidare på dessa styrkor. I kombination med Ratos erfarenhet, kompetens och kapital finns det stor potential i egenskap av Plantagens ledande varumärke för växter i alla kanaler samt att ytterligare stärka vår marknadsposition i Norden, säger Jon Abrahamsson Ring, vd och koncernchef Plantagen.

Ratos förvärvar 100% av aktierna i Plantagen. Köpeskillingen (equity value) för 100% av bolaget uppgår till cirka 1,2 miljarder NOK motsvarande ett enterprise value om cirka 2,9 miljarder NOK justerat för estimerad nettoskuld vid affärens slutförande. Förvärvet är villkorat av berörda myndigheters godkännande och beräknas slutföras i fjärde kvartalet.

För ytterligare information:
Elin Ljung, Kommunikationschef Ratos, 08-700 17 20
Lars Johansson, tf vd Ratos, 08-700 17 00
Johan Ramsten, Media Relations Plantagen, 070-971 12 85