MENY
Meny
Aktien 2020-07-08 15:47 RATOS B 27,14 SEK

Ratos blir ny partner till Oase Outdoors

2016-06-30

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos har tecknat avtal om att förvärva cirka 80% av aktierna i Oase Outdoors, ett danskt familjeägt bolag som levererar högkvalitativ utrustning för camping och friluftsliv. Köpeskillingen (enterprise value) för 100% av bolaget uppgår till cirka 380 MDKK, varav Ratos tillför cirka 150 MDKK i eget kapital.

Oase Outdoors utvecklar, designar och säljer innovativ utrustning för camping och friluftsliv under tre starka varumärken Outwell®, Easy Camp® och Robens®. Produktsortimentet består främst av tält, campingmöbler, sovsäckar och annan friluftsutrustning. För de tre olika varumärkena finns en tydlig differentiering mot olika konsumentgrupper till exempel både familjer och äventyrare som med olika krav på kvalitet och pris vill njuta av friluftsliv med bra utrustning. Produkterna distribueras globalt till mer än 40 marknader via återförsäljare. Marknaden för campingutrustning och friluftslivsprodukter är en attraktiv, stabilt växande marknad med flera underliggande tillväxtrender. Trender såsom produktinnovation och nya materialteknologier samt konsumenters ökade behov av naturnära upplevelser och rekreation utomhus ökar efterfrågan på högkvalitativ och användarvänlig utrustning.

Oase Outdoors grundades 1984 och ägs och drivs i dag av familjen Arens med huvudkontor i Give, Danmark. Ratos kommer att investera i partnerskap med Henrik Arens, i dag VD och största ägare som också fortsätter som VD. Henrik och ett antal nyckelpersoner i bolaget kommer tillsammans äga drygt 20%. Antalet anställda uppgår till cirka 70. Omsättningen uppgick till 266 MDKK och operativ EBITA till 36 MDKK per sista räkenskapsår oktober 2014/15.

- Oase Outdoors har en stark konsumentdriven företagskultur med fokus på innovation och kvalitet vilket lett till en positiv försäljningsutveckling under senare år och en stark marknadsposition i Europa. I partnerskap med Henrik och resten av teamet på Oase Outdoors ser vi stora möjligheter till att fortsätta utveckla verksamheten både inom geografisk expansion och fortsatt produktutveckling. Deras expertis och vår bakgrund av liknande investeringar och tillväxtresor gör att vi ser detta som en mycket intressant investeringsmöjlighet för Ratos, säger Robin Molvin, Investment Director Ratos.

- För att få Oase Outdoors att växa ytterligare och realisera den fulla potentialen, har vi letat efter en partner med relevant kompetens och erfarenhet samt finansiella resurser. Vi uppskattar Ratos som en etablerad och ansvarsfull investerare och tror att deras erfarenhet av aktivt ägande, framgångsrika investeringar i vår bransch och starka värdegrund kommer att gynna oss i vår vidare utveckling, säger Henrik Arens, VD i Oase Outdoors.

Ratos förvärvar cirka 80% av Oase Outdoors. Köpeskillingen (enterprise value) för 100% uppgår till cirka 380 MDKK. Baserat på estimerad nettoskuld vid affärens slutförande förväntas Ratos för sina cirka 80% tillföra cirka 150 MDKK i eget kapital. Förvärvet är villkorat av berörda myndigheters godkännande och beräknas slutföras i tredje kvartalet.

För ytterligare information:
Elin Ljung, Kommunikationschef, 08-700 17 20